Jeg har plads til 4 børn.

 

 

 

Jeg har ingen ledige pladser.

 

 

 

 

 

Priser

 

Alle forældre kan få tilskud til privat pasning. Ansøgningsblanketten udfyldes i samarbejde. Der kan ikke søges om økonomisk friplads.  

 

Fuldtidsplads (48 timer):          7391,00

Tilskud fra kommunen:            5566,00

Forældrebetaling:                    1825,00

 

 

Der gives søskenderabat.

 

Der betales alle 12 måneder. Betales forud, senest den sidste hverdag i måneden.